Longdo Map :: ตัวอย่างการค้นหาตำแหน่งสถานที่

ป้อนคำค้นหาลงในช่องค้นหาในแผนที่ หรือกดปุ่มปักหมุดตำแหน่งเหตุการณ์ ระบบจะนำค่าพิกัดและที่อยู่มาใส่ในช่องด้านล่างนี้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลสถานที่