Introduction

      MM Map JavaScript API เป็น API ที่สามารถนำแผนที่ไปแสดงและใช้งานบนเว็บไซต์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ MM GIS Solution การนำ API ไปใช้นั้น เพียงมีความรู้ทางด้าน JavaScript และการพัฒนาเว็บ ก็สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องแผนที่ หรือ GIS technology


Structure

Structure


Reference

     ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ API

           Longdo Map API
           MAp API Content
           Map API Demo